Kapliczka Ku Czci Matki Bożej Królowej Pokoju, ul. Kościelna 24

ODSŁUCHAJ. Następnie odszukaj człowieka i wykonaj zadanie.

 

To kapliczka Maryjna, z figurką Matki Boskiej i napisem „Królowo Pokoju. Módl się za nami 1945-1955” powstała w latach 50. XX wieku z inicjatywy i środków Państwa Melanii i Franciszka Rybakowskich. W ten sposób dziękowali Bogu za szczęśliwy powrót z II Wojny Światowej ich synów, i za zakończenie wojny z Niemcami.


Kapliczka ta jest też świadectwem, że bohaterowie żyją wśród nas. Rodzina Rybakowskich przy wsparciu sąsiadów przyjęła, nakarmiła, leczyła i ocaliła kilkoro więźniów, którzy uciekli z Marszu Śmierci. Wśród ocalonych był Pan Henryka Danemanna, Profesor Franciszek Lipiński, Czesław Szostak. Więźniowie znaleźli schronienie w ich gospodarstwie na prawie 6 tygodni. W ramach podziękowania za opiekę mężczyźni ufundowali tablicę, która została wmontowana na bocznej ścianie kapliczki. Od 1972 roku kapliczka jest pod opieką Anny i Stanisława Bisewskich.


Wielu więźniom nie dane było cieszyć się wolnością. Połowa z około 11500 osób, która w styczniu 1945 roku wyruszyła z obozu poniosła śmierć na trasie. 12 więźniów pochowano również w Luzinie na cmentarzu parafialnym…