Elektryfikacja i wsi Luzino, rok 1928

     Historia Luzina jako gminnej wsi sięga do XIII wieku. Jej dynamiczny rozwój przypadł natomiast na ostatnie ćwierćwiecze XIX wieku, do czego przyczyniły się budowa szosy łączącej Gdańsk z Wejherowem i Lęborkiem oraz powstanie węzła kolei żelaznej łączącej trasę Gdańsk-Wejherowo-Lębork z siecią kolejową Pomorza Zachodniego. Nowe możliwości w zakresie transportu osób i dóbr przełożyły się na rozwój rzemiosła i przemysłu wiejskiego, w tym powstawanie nowych i rozbudowę istniejących już młynów, tartaków, gorzelni, mleczarni a nawet fabryki mebli. 

     Odzyskanie niepodległości przez Polskę i powrót Pomorza do państwa polskiego w 1920 roku oznaczało również – tak dla Luzina jak i okolic – odzyskanie wolności i przynależności do państwa polskiego. Niosło to za sobą jednakowoż wiele wyzwań, gdyż wiejskie tereny wymagały modernizacji, w tym w zakresie choćby elektryfikacji.

     Elektryfikacja wsi Luzino miała miejsce w roku 1928. Właśnie w tym roku doprowadzono energię elektryczną do miejsc istotnych z punktu widzenia życia społecznego takich jak np. kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Proces elektryfikacji ulegał stopniowo rozszerzeniu, obejmując kolejne instytucje i domostwa.

     Prąd dostarczyła elektrownia wodna w Bolszewie położona nad rzeką Bolszewką. Wspomniana elektrownia wodna jest jedną z najstarszych elektrowni w Polsce – wybudowana została w latach 1909-1911 na gruntach majątku Bolszewa. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę elektrownia znalazła się po polskiej stronie granicy. Zmieniła także właścicieli. W roku 1922 elektrownię zakupili Jan Kotłowski z Luzina i Alojzy Eichler z Wejherowa. Później elektrownia pozostała w rękach rodziny Kotłowskich (choć przez pewien czas była upaństwowiona).  

Opracowanie: Wiesław Trepczyk i Bartłomiej Formela

Bibliografia:

  1. Klotzke Z., Parafia i kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie, Luzino: Parafia Rzymsko – Katolicka w Luzinie, 2002.
  2. Kurpiewski M., Jan Konrad Kotłowski, Wejherowo: Urząd Gminy Wejherowo, 2004.
  3. Labuda G., Wiącek B., Kochanowski M., ., Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX wieku, Luzino: Urząd Gminy Luzino, 1995.