Ochotnicza Straż Pożarna, rok 1911

Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie. Zdj. ze zbiorów GBP w Luzinie.

     Najdłużej działającą jednostką Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Luzino jest OSP Zelewo. W roku 1911 jej założycielami byli najwięksi gospodarze we wsi – Klemens Zelewski i Antoni Groth. Ten drugi został jej długoletnim prezesem, aż do wybuchu II wojny światowej. Strażacy jeździli sikawką konną do pożarów aż do roku 1964.  Sikawka, kilka metrów bieżących węży,  wiadra i bosaki były przechowywane w małej remizie o wymiarach 4 x 6 m, pamiętającej czasy Kaisera Wilhelma. Rozpoczętą w 1970 r. budowę nowej remizy ukończono dopiero w roku 1994 r., a następnie rozbudowano ją w 2019 r. o drugi boks garażowy. Rozbudowa wiązała się z faktem, że od 2018 r. OSP Zelewo została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a co za tym idzie otrzymała większy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Tym samym jednostka OSP zaczęła się znacznie rozwijać. O ile w roku 1991 wyjeżdżała do działań samochodem pożarniczym Żuk,  w roku 1999 otrzymała Star 26, a w roku 2003 – Mercedes 409 LF. W roku 2022 OSP Zelewo skupiała około 25 ochotników, wyjeżdżając do działań ratowniczych około 20 razy w ciągu roku. Do jej zasłużonych członków należeli m.in. długoletni Prezes Ryszard Groth oraz Naczelnik Henryk Wróblewski.

Ćwiczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. Zdj. ze zbiorów GBP w Luzinie.

    Naprzeciwko Biblioteki Publicznej w Luzinie od kilkudziesięciu lat działa prężnie jednostka OSP Luzino. Początek jej historii sięga roku 1928, kiedy wiosną  20. lokalnych mieszkańców zawiązało Ochotniczą Straż Pożarną.  Prezesem został Józef Dysarz, naczelnikiem Józef Wojewski. Tego samego roku właściciel ziemski Paweł von Żelewski przekazał dla OSP pierwszy sprzęt: ręczną sikawkę konną. U niego też na posesji zamieszczono pierwszy gong alarmowy. Rok później przy OSP utworzono drużynę żeńską, która zajmowała się działalnością kulturalną. Jesienią 1935  strażacy zaadaptowali starą kuźnię na posesji Kazimierza Knapińskiego przy ul. Kościelnej na remizę. Strażacy czynnie włączyli się w działalność kulturalną amatorskiego teatru, przy OSP działała orkiestra dęta. W zawodach 1936 r. w Wejherowie Luzino zajęło II miejsce, otrzymując w nagrodę drabinę pożarniczą. W 1948 r. OSP otrzymała pierwszy mały ciężarowy samochód, w 1955 – samochód STAR 20. W roku 1956 przystąpiono do budowy nowej remizy, której otwarcie nastąpiło 23 maja 1960 r. Od 1995 r. OSP Luzino przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na koniec 2022 r. posiadała 5 pojazdów, tj.: ciężki i średni pojazd marki MAN, lekki pojazd do ratownictwa technicznego i gaszenia pożarów wewnątrz budynków, quad ratowniczy i lekki pojazd operacyjny. 45 ochotników do działań wyjeżdża średnio 180 razy w roku. Do szczególnie zasłużonych członków, oprócz założycieli należeli: Zygmunt Miotk, który pełnił funkcję Komendanta Gminnego przez 27 lat i dzięki któremu zapałowi, do straży wstąpiło 4 synów, z czego syn Sławomir został naczelnikiem OSP oraz w późniejszych latach – Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, a także Prezes Jan Schulz, który w latach 1981-2017 dbał o rozwój OSP i pozyskiwanie sprzętu. Do jego zasług należy m.in. wyeksponowanie przed remizą w gablocie, zabytkowej sikawki konnej GUSTAW z roku 1913. Więcej o historii OSP Luzino i jej bieżącej działalności można przeczytać na stronie: https://osp.luzino.eu/, gdzie można się także zapoznać z wersją on-line kroniki OSP.

Pogrzeb Jana Miotka (1963) zwanego Matką Strażaków. Zdj. ze zbiorów Zofii Botulińskiej.

    Wschodnią część gminy Luzino pod względem ochrony przeciwpożarowej zabezpiecza Ochotnicza Straż Pożarna w Milwinie, która powstała w roku 1946.  OSP otrzymała sikawkę, jednak jej działalność wzrosła dopiero od 1970 r., gdy dzięki zaangażowaniu m.in. Prezesa Konrada Dargacza i Naczelnika Klemensa Lademana wybudowano remizę. Jednostka w 1980 r. pozyskała Żuka A 15, a następnie Stara, którego użytkuje do dziś. OSP zrzesza na koniec 2022 r. 25 osób, którzy wyjeżdżają do działań ratowniczych 20 razy w roku.

     Do lat 80. XX wieku działały na terenie inne jednostki OSP. Należały do nich: OSP Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Robakowo i Wyszecino.  Działalność tych jednostek zanikła w związku z przemianami gospodarczo-społecznymi i politycznymi w Polsce. 

ROK 2023:

Opracowanie: Sekretarz Zarządu Oddziału Z OSP RP w Luzinie Alicja Hinz

Bibliografia:

  1. Klotzke Z., 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie, Luzino: Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie, 2011.
  2. Klotzke Z., Ziemia luzińska. Leksykon, Wejherowo: Acten,  2009.
  3. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie oraz dokumentacja Związku OSP.