Siedem Kapliczek

      Wydarzenie to miało miejsce prawdopodobnie za czasów duszpasterstwa ks. proboszcza i dziekana Rzepczyńskiego, w pierwszej połowie XVIII wieku. Ten właśnie ksiądz zbudował obecny kościół parafialny w Luzinie. Poprzedni kościół drewniany upadł nie wiadomo z jakiej przyczyny.

     W tamtych latach dosyć często przewalały się przez wieś potężne burze z nękającymi ludzi piorunami. Nie było roku, aby ten groźny żywioł nie zapalił zabudowań gburskich, a piorunochronów ludzie jeszcze nie znali. Powiało grozą wśród mieszkańców. Postanowili udać się do księdza proboszcza, szukając ratunku u Boga. Po długich dyskusjach zdecydowano zbudować wokół wsi siedem kapliczek, które miały chronić gospodarzy przed uderzeniem pioruna. Jak postanowili, tak tez zrobili. Wybudowano siedem pięknych kapliczek. Odbyła się uroczysta procesja do każdej z nich, podczas której ksiądz poświęcił kapliczki. I rzecz dziwna! Od ponad 200 lat nie zdarzyło się by od uderzenia pioruna spalił się we wsi jakiś dom mieszkalny.

     Dwie stare, zabytkowe kapliczki w stylu barokowym istnieją do tej pory – jedna usytuowana jest przy ul. Długiej, a druga stoi na Placu Św. Józefa. Są to kapliczki unikatowe w skali kraju. A gdzie są pozostałe?

Sikora F., Kukówka. Dwutygodnik Wspólnoty Samorządowej Gminy Luzino, nr 5, 1990