XX Światowy Zjazd Kaszubów

     7 dzień lipca 2018 roku z pewnością na zawsze zapisze się w historii Luzina. Tego dnia ta pomorska, kaszubska wieś stała się gospodarzem XX Światowego Zjazdu Kaszubów. Po przyjeździe pociągu Transcassubia, przemarszu na plac kościelny przy Parafii św. Wawrzyńca i przeżyciu liturgii  mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się pieszym korowodem na teren wokół Szkoły Podstawowej nr 2 im prof. Gerarda Labudy. Szczególnym gościem XX Zjazdu Kaszubów był Prezydent RP Andrzej Duda, który dokonał odsłonięcia obelisku upamiętniającego Patrona Szkoły – Profesora Gerarda Labudę w asyście wójta gminy Luzino Jarosława Wejera, starosty powiatu wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz dyrektora SP nr 2 w Luzinie Kazimierza Bistronia. Obelisk poświecił główny celebrans XX Zjazdu Kaszubów biskup Gdański Zbigniew Zieliński. Następnie Prezydent Andrzej Duda zatrzymał się na krótki odpoczynek w murach szkoły, gdzie złożył kwiaty pod tablicą pamięci Macieja Płażyńskiego oraz wpisał się do szkolnej kroniki. Na boisku GOSRiT-u odbyła się zasadnicza część spotkania Kaszubów. Wysłuchano m.in. przemówienia Prezydenta RP oraz można było podziwiać zaproszone zespoły muzyczne. Wszystko w otoczeniu kilkudziesięciu wystawców oraz tysięcy gości zjazdowych. Po raz pierwszy w historii zjazdów Kaszubów przygotowano do zwiedzania tematyczne izby, wszystkie mieściły się w Szkole prof. Gerarda Labudy. Można było zapoznać się z wieloma osiągnięciami samej SP nr 2, powstałej na bazie Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich, poznać historię luzińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który był głównym inicjatorem XX Zjazdu Kaszubów, przybliżyć sobie działalność Teatru Dramatycznego z Luzina, obejrzeć zdjęcia związane z Festiwalem Piosenki Kaszubskiej Kaszëbsczé Spiéwë w sali poświęconej SP nr 1 im. Lecha Bądkowskiego, zapoznać się z osiągnięciami chóru „Lutnia” z Luzina, który był „sprawcą” Pierwszego Wspólnego Śpiewania Kaszubów podczas  uroczystości, czy podziwiać obrazy oraz nabyć biżuterię z gliny, wszystko wykonane  przez członków stowarzyszenia” Pro Bono” z Luzina. Młodzież Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy  pod kierunkiem plastyków wykonała piękne ozdoby z drewna z motywami kaszubskimi, które mogli nabyć zjazdowi goście.  W jednej z sal lekcyjnych SP nr 2 Prezydent RP Andrzej Duda zjadł obiad, po którym opuścił mury szkoły i samą uroczystość, serdecznie dziękując za wyjątkowo gościnne i pełne życzliwości przyjęcie w Luzinie.

O XX Światowym Zjeździe Kaszubów w rodny mòwie.

     Zjôzd w Lëzënie na długò òstónie w naji pamiãcy. Bëł to snôżi czas dlô mieszkańców Lëzëna. Wszëtczim nôleżą sã pòdzãkòwania za robòtã wkół Zjôzdu, a òsoblëwo  Òrganizacjowimù Kòmitetowi, w skłôd chtërnégò weszlë: wójt Gminë Lëzëno Jarosław Wejer, prowôdnik Radzëznë Gminë Bartłomiej Formela, ks. Waldemar Waluk, Maria Krośnicka – direktor Gminowi Biblioteczi w Lëzënie, Krystyna Potrykus, Łukasz Richert (reprezentowôł prof. Edmunda Wittbrodta- przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô), Kazimierz Bistroń, Piotr Klecha, Dariusz Rompca, Alicja Klinkosz, Roman Klinkosz, Tomasz Fopke, Teofil Sirocki, Zygmunt Brzeziński i Mieczysław Bistroń – prezes partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégó Zrzeszeniô w Lëzënie.  XX Swiatowi Zjôzd Kaszëbów béł nôwikszą pòdjimizną w historii Lëzëna. Baro jesmë rôd, że tak wiele lëdzy odwiedzało najã kaszëbską wies. To béł czas, chtëren w nas ùwòlnił chãc pòspólnégo dzejaniô dlô naji spòleznë. Wôrt pòdzãkòwac wielnym partóm Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô za przëbëcy ze swòjima stanicama, za kaszëbsczé czëtania na Mszi Swiãti, za złożony darë, za tematiczné zale w Szkole prof. Gerata Labudë, za grã w kaszëbską baszkã, za rozegracje w balã, za nôwiãkszi chléb zjazdowi, za 100 zjazdowëch drzéwiąt, chtërne rozeszłë sã jak cepłé kòłôcze, za pierszé pòspólne spiéwanié trzech kaszëbsczich piesniów, za snôżi òdjimczi, za smaczną zjazdową zùpã i za wiele, wiele jinëch ùdbów.

                                                                              Opracowanie: Prezes Partu KPZ w Lëzënie Mieczysław Bistroń

 

Film przygotowany przez Twoją Telewizje Morską (TTM) z XX Światowego Zjazdu Kaszubów w Luzinie w archiwum Gimny Luzino.