„Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie…

„Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie…- międzypokoleniowy kolaż kaszubskiej pamięci o Marszu Śmierci KL Stutthof” to projekt edukacyjno-kulturalny, którego celem było czytanie krajobrazu, odkrywanie historii miejsc, opowieści przedmiotów i relacji świadków historii związanych z tragiczną ewakuacją więźniów z obozu koncentracyjnego Stutthof 1945 roku. Tragiczna pod względem warunków ewakuacja zyskała nazwę Marszu Śmierci. Trasa marszu wiodła również przez wieś Luzino.
W efekcie wielu spotkań, w tym przede wszystkim z młodzieżą ze szkół podstawowych z Gminy Luzino i Gminy Wejherowo, jak również z rodzinami w czytelni biblioteki i podczas edukacyjnego spaceru, powstał „międzypokoleniowy kolaż kaszubskiej pamięci” o Marszu Śmierci KL Stutthof (odcinek Luzino), oraz broszurka informacyjna i relacja filmowa. Zadaniem tych materiałów jest ożywienie lokalnej pamięci i zaproszenie każdego z nas do bycia świadomym badaczem swojej rodzimej historii.
Założenia projektu zostały opracowane we współpracy z dr Aleksandrą Kurowską-Susdorf- nauczycielką,przewodnikiem, naukowcem (AMW) zajmującą się badaniem historii mówionej, oraz pracownikami Muzeum Stutthof i bibliotekarzami z Luzina. Spotkania z rodzinami i warsztaty w szkołach prowadziła dr A. Kurowska-Susdorf. Pracując z młodzieżą wykorzystała autorski scenariusz oparty o ciekawą i aktywizującą metodę „Objects that speak”. Młodzież przygotowała także prace plastyczne inspirowane spotkaniami oraz prowadziła wywiady z członkami rodzin.
Materiałem, który bardzo wzbogaca i uzupełnia projekt jest film Moniki Wejer „Stutthof idzie!”, który powstał z inicjatywy reżyserki w roku 2020. Stał się on także inspiracją do nagrania spaceru edukacyjnego po Luzinie, którego elementy wykorzystaliśmy w kolażu pamięci.
Tomasz Mering- grafik, twórca komiksów, ilustracji, animacji – jest osobą odpowiedzialną za oprawę graficzną projektu.
Maja Krośnicka jest koordynatorem projektu, a nad całością działań czuwała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie Maria Krośnicka.

Zobacz również: