Informacje o Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie- w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Budynek biblioteki
Budynek biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

Czym zajmuje się Biblioteka?

W Bibliotece możesz wypożyczyć do domu różne zbiory biblioteczne. Można korzystać z komputerów w czytelni. W Bibliotece odbywają się różne spotkania: z pisarzami, klubów czytelniczych, wystawy, lekcje biblioteczne.

 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony zachodniej – to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i rodziców z dziećmi.

Główne wejście do budynku
Wejście główne do budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek znajduję się na wzgórzu. Prowadzą do niego dwie drogi. Jedna od strony skrzyżowania ul. Ofiar Stutthofu i Strzebielińskiej.

Schody prowadzące do budynku. Na podstopniach umieszczone są tablice z wydarzeniami historycznymi Gminy Luzino
Schody prowadzące do budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga od strony Posterunku Policji (ul. Ofiar Stutthofu). Droga ta jest przystosowana do wózków. Znajdują się tam miejsca parkingowe.

Dojazd do biblioteki od strony Posterunku Policji.

 

 

 

 

 

 

 

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście do toalety znajduje się po prawej stronie od drzwi wejściowych.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się schody prowadzące do czytelni.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym.