Poczta w Luzinie, rok 1897

     Za datę powstania w Polsce poczty uznaje się 18 października 1558 roku, kiedy to król Zygmunt August ustanowił połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń. Nieco ponad dwa stulecia później, bo w 1774 roku, już pod zaborami, trasa Królewskiej Pruskiej Poczty wiodła z Chełmna przez Wrzeszcz-Oliwę-Rynarzewo-Dobrzewino-Kielno-Kamień-Szemud-Donimierz-Pobłocie-Dargolewo-Tłuczewo-Linię-Niepoczołowiece-Bukowinę do Słupska. To w ramach tej trasy posłaniec pocztowy przewoził przesyłki pocztowe z Donimierza do Wejherowa, a to właśnie do poczty wejherowskiej należało w drugiej połowie XIX wieku Luzino.

     Jeszcze w trzeciej ćwierci XIX wieku umiejscowiono placówkę pocztową przy obecnej ulicy Ofiar Stutthofu 29, rozwiązując tym problem odległości do poczty wejherowskiej (ok. 12 km). W 1905 roku została ona przeniesiona do budynku z czerwonej cegły. Właścicielem posiadłości był Ulrich Lüdemann, obywatel Zjednoczonych Niemiec, który dał się poznać na szczeblu lokalnym jako fundator pobliskiej mleczarni. We wspomnianym budynku poczta funkcjonuje do dziś, obecnie pod adresem ul. Ofiar Stutthofu 7.

     Funkcję naczelnika poczty pełnili odpowiednio: Malachowski (1920), Lesnau, Sokołowski, Leon Michałka (1945-1971), Wiktor Puchowski (1971-1990), Alfons Hirt (1990-1994), Teresa Formela (1995-1998), Danuta Woss (1998-2020), Iwona Dampc (2020 do chwili obecnej).

Opracowanie: Wiesław Trepczyk

Bibliografia:

  1. Klotzke Z., Bedeker Luziński, Luzino: Wójt i Rada Gminy Luzino, 2004.
  2. Wiącek B., Kochanowski M., Labuda G., Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX wieku, Luzino: Urząd Gminy Luzino, 1995.