To download

The Great Book of Worms

We encourage you to watch the worms. You can download yours here.  
Remember, however, that bugs do not like to be touched, but watching them does not bother them at all ...

Warsztaty matematyczne- scenariusze

Matematyka też Cię tyka!- warsztaty rozwojowe

Przeprowadzone w ramach programu grantowego „mPotęga” organizowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Scenariusze są efektem prowadzonych w bibliotece zajęć matematycznych.

Można z niego korzystać na zasadzie wolnych licencji-

Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)

Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie....